Beograd - vodič

Beograd - V1

br. Ime smera Ocena m br.k.
Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača
1 Glupan IV 14 6
IV (1950/59)
2 Tupan IV 14 6
IV (1950/59)
3 Izlazna jaruga II 6 top
II (1950/59)
4 Ploča V1 V+ 6 top
V+ (1950/59) / opr. (1985) Radoslav Milojević
5 Opsesija IX 6 4
IX-/ IX (19.03.2004) Miloš Stošić opr. (1993) Slavo Glušćević
6 Tehnika VII 7 4
A2/A3 (1950/59) / VII (1982) Aleksa Srdanov - top
7 Previs VI+ 7 top
VI+ (1980/82)
8 Skepsa VIII+ 7 4
VIII+; opr. (30.11.1990) Slavo Gluščević
9 Trbuh V 7 top
V (1950/59)

Beograd - V2

br. Ime smera Ocena m br.k.
Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača
10 Poletarac VIII+/IX- 11 7
A3 (1965/69) Milan Matić i drugovi / IX- (20.07.1996) Dejan Drča / opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić
11 Šoja VIII 10 5
A3 (1965/69) Milan Matić i drugovi / VIII; opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić
12 Achtung VI- 10 top
VI- (2005)
13 Ploča V2 varijanta levo V+ 10 7
V+ (1980/89) - top
14 Dečji VII- 10 7
VII- (30.11.1990) Slavo Glščević opr. (30.11.1990) Srdjan Slavnić
15 Ploča V2 varijanta pravo V 10 5
V (1950/59)
16 Spiderman VII+/VIII- 10 8
VII+ ; opr. (23.06.1991) Slavo Glščević VII+/VIII- (2005)
17 Terminator VII- 10 top
VII (1980/83) - top
18 Spiderwoman VII 10 7
VII ; opr. (30.06.1991) Slavo Glščević
19 Tini-mini VII 10 6
VII ; opr. (12.03.1993) Dejan Vučković
20 Centralni III 10 top
III (1950/59)
21 Prvi Koan VII+/VIII- 10 6
VIII- ; opr. (17.03.1992) Srdjan Slavnić

Beograd - V3

br. Ime smera Ocena m br.k.
Ocena (datum) pr penj / dr penj. / (datum) ime opremača
22 Rei VII 15 7
VII ; opr. (30.12.1994) Dejan Vučković
23 Nije bitno VI+ 16 8
VI+ ; opr. ( 1992/94) Slavo Gluščević
24 Blokada VII- 15 9
VI; opr. (1984/85) Nebojša Đorđević (10m) / VII- ; opr. (07.06.1992) Slavo Gluščević (+5m)
25 Enigma VII+ 16 9
VII+ ; opr. (12.12.1993) Slavo Gluščević
26 Marjan spiritus agens VII- 16 7
VII ; opr. (10.1993) Slavo Gluščević
27 Posle 2000-te IX+ 10 6
IX+ (19.04.2001) Miloš Stošić / opr. (1997) Aleksandar Brborović
28 Posle 3000-te projekat 10 top
opr. (05.2004) Miloš Stošić
29 Brid V+ 11 6
V+ (1984/85) / opr. (06.11.2004) Siniša Vujić
30 Ploča brida VII- 10 6
VII- (10.2004)
31 Leva slika V- 10 6
V- (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević
32 Leva kula V 10 5
V (1984/85) / opr. (2004) Radoslav Milojević, Vladan Ljujić
33 Desna kula VI 10 6
VI (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević
34 Desna slika VI- 10 5
VI- (1984/85) / opr. (2004) Radoslav Milojević, Vladan Ljujić
35 Ploča Ćorinog ćoška V+ 10 6
V+ (1984/85) / opr. (1990/93) Radoslav Milojević
36 Ćorin Ćošak IV 12 6
IV (1984/85)

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda