Borski stol - smerovi

TRADICIONALNI:

 1. Jaruga sa oknom (I/II, 150m);
 2. Jaruga X (III/IV+, 150m);
 3. Direktna jaruga (III/IV+, 150m);
 4. Smer Y (III/IV, 150m);
 5. Planika (VI, 65m);
 6. Mlada borska - Borska (III/IV, 60m);
 7. JNA (V/VI-, 60m);
 8. Direktna borska jaruga (II/III, 55m);
 9. Borkova (IV/V-, 50m);
 10. Peđin kamin - žljeb (IV, 50m);
 11. SKP (VII-, 80m);
 12. Nirvana (VI+, 70m);
 13. Deda Aleksa (VI/A2, 70m);

Skicu stene sa ucrtanim svim tradicionalnim smerovima možete pogledati na www.rockandice.org.yu .

SPORTSKOPENJAČKI:

 1. Paganin (IX-);
 2. Raspeće (VIII+);
 3. 2:01 (IX-);
 4. Baba Marta (VII);
 5. Black Menager (projekat);
 6. Flashdance (projekat);
 7. Gorska vila (VII+);
 8. Grč (VI+);
 9. Karamba (VII-);
 10. Kineska kuhinja (IX-);
 11. Pipi Duga Čarapa (VI+);
 12. Scooby Doo (VII+);
 13. Zmija (VII);

Sporsko penjački smerovi počinju sa Paganinom i Raspećem ispod Ogledala pa nadesno prema kraju stene.

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda