Alpinizam

Alpinistički odsek
"Dr Rastko Stojanović"
Planinarski savez Beograda

Zmaja od Noćaja 9/IV
e-mail: aob@aob.org.rs

Početni letnji alpinistički tečaj - 2021

Na osnovu plana i programa školovanja kadrova Alpinistički odsek "Dr Rastko Stojanović" organizuje:

POČETNI LETNJI ALPINISTIČKI TEČAJSa početkom od 10. maja 2021. godine.


Na tečaj se možete prijaviti do 9. maja 2021. godine:Teorijska predavanja su 2 do 3 puta nedeljno, od 18 do 20 časova i obuhvataju predavanja:
 • Letnja alpinistička oprema – vrste i upoznavanje (2 časa)
 • Čvorologija (2 časa)
 • Logistika uspona (2 časa)
 • Opasnosti u planini (2 časa)
 • Faktor pada (1 čas)
 • Šematski prikazi uspona (1 čas)
 • Prva pomoć (2 časa)
 • Istorijat, počeci nastanka planinarstva i alpinizma (1 čas)
 • Etika (1 čas)

Praktičan deo obuke odvija se na vežbalištu u Beogradu (jedan vikend) i u Gornjačkoj klisuri ili na nekom drugom penjalištu (dva vikenda) i obuhvata:
 • Funkcionisanje naveze (2 časa)
 • Tehnika slobodnog penjanja (2 časa)
 • Postavljanje opreme (1 čas)
 • Osiguravališta (2 časa)
 • Spuštanje niz uže – abzajl (4 časa)
 • Praktično penjanje (8 časova)
 • Samospašavanje (4 časa)
 • Vežbe padova i dinamičkih udara – simulacija (5 časova)
 • Usponi u stenama do 200m visine – minimalno 2 smera (16 časova)


Za pohađanje početnog alpinističkog tečaja polaznik mora da ispunjava sledeće uslove:
 • da je član planinarske organizacije,
 • da je fizički i psihički zdrav,
 • da ima navršenih 16 godina života (za polaznike od 16 do 18 godina starosti neophodna je pisana saglasnost roditelja).

AOB obezbeđuje svu potrebnu tehničku opremu i priručnik za teorijski deo obuke. Polaznici tečaja sami snose troškove prevoza i ishrane na terenu.


Cena tečaja je:

150 evra,

za sve osobe do 21 godine starosti i za studente do 25 godina starosti 100 evra.NAPOMENA: na sastanak prijavljenih potrebno je doneti studentski indeks na uvid, a pod studentima se podrazumevaju oni koji su overili semestar.

Tečaj se može platiti u ratama, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Sastanak svih prijavljenih je u ponedeljak, 10. maja, u 19 časova.
Maksimalan broj polaznika tečaja je 16 osoba. Odluku o prijemu na kurs i konačnom sastavu učesnika donose instruktori.
Ispit iz teorijskog dela se održava po završetku kursa, a praktični deo polaže se na nekom od vežbališta u Srbiji.


Za sva pitanja obratite se AOB-u na aob@aob.org.rs ili na sastanku Odseka četvrtkom od 20:30h

Za AO Beograda / Vođa tečaja
Instruktor alpinizma: Predrag Zagorac

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda