Alpinizam

Alpinistički odsek
"Dr Rastko Stojanović"
Planinarski savez Beograda

Zmaja od Noćaja 9/IV
e-mail: aob@aob.org.rs

Objašnjenje "A1-A5" sistema ocenjivanja za "tehničke rastezaje"

Napisao: John Middendorf
Sa engleskog preveo: Milan Ljubojevic

TEHNIČKO PENJANJE

Odseci stene koji su previse teski da pi se penjali slobodno, zahtevaju penjacku tehniku kod koje se oprema koristi i za napredovanje, a ne samo sa osiguravanje. Ovakav nacin penjanja, naziva se tehnicko penjanje. Tehnicko penjanje omogucava penjacu da savlada velike, teske stene, neispenjive na drugi nacin, bez obzira gde se one nalaze. Iako je mnogo kompleksnije i nekomfornije od slobodnog penjanja, ono je ipak osnovna tehnika za savladavanje vertikala i previsa.

Cilj ovog clanka je da objasni "A1 do A5" sistem ocenjivanja za tehnicke rastezaje. Prvo cemo se osvrnuti na opsti sistem ocenjivanja za velike stene. Na primer ocena VI, 5.10, A4, za neku stenu, govori nam prvo o vremenu potrebnom za savladavanje stene (VI, vise od dva dana), zatim daje najvecu tezinu slobodnog penjanja (5.10, americka ocena) i napokon ocenu najtezeg tehnickog rastezaja (A4). Ipak ocena sama po sebi niklad ne govori dovoljno. Navedena ocena moze da se odnosi na smer od 8 rastezaja, koji se penja tri dana, sa jednim rastezajem A4 i kratkom bezbednom deonicom 5.10, ali i na zastrasujuce desetodnevno penjanje 30 rastezaja , od kojih su mnogi A4, a ostali dobrim delom veoma opasni, slobodni 5.10. Zbog toga se pravi utisak o tezini stene moze steci tek pazljivom analizom iz podnozja.

OCENJIVANJE

 • A0: Cesto se jos zove "francuski slobodno". Oprema se koristi za napredovanje ,mada lestvice nisu potrebne.
  Na primer: Normalni smer Half Dome delovi Nose El Cap . Ovi su ili elegantno 5.10,A0 ili zahtevno 5.11c.
 • A1: Lagano. Postavke su dobre i pouzdane. Ne postoji rizik da bilo koja od njih popusti. Brzo i jednostavno C1 (odgovarajuca ocena za penjanje potpuno opremljenih rastezaja), ali ne i obavezno tako kada je rastezaj neopremljen.
  Na primer: vrsni deo "Salathe" u El Cap,"Prodigal Son" u Angels Landing, "Touchstone Wall" u Zion.
 • A2:Umereno tesko. Postavke su generalno dobre ali se tesko postavljaju. Mozda jedna ili dve nesigurne iznad jedne bez opasanosti od pada.
  Na primer: "Right side" u Tower, El Cap, "Moonlight Buttress" i "Space Shot" u Zion.
 • A2+: Kao A2, ali sa nekoliko nesigurnih postavki iznad jedne dobre. Moguc pad do 10 m, ali bez opsanosti od povreda. Postavljanje postavki tesko.
  Na primer:"Mescalito" i "Shield"u El Cap, "Kor" u Titan, Fishers Towers.
 • A3: Tesko. Neophodna je provera postavki. Ova ocena podrazumeva veliki broj nesigurnih postavkiu nizu. Ipak bar jedna sigurna postavka (koja moze da izdrzi pad) postoji rastezaju. Moguc pad do 15 m (popustanje 6 8 postavki). Generalno ne opasnost od opasnih padova. Za kompletiranje rastezaja zavisnosti komplikovanostineophodno nekoliko sati.
  Na primer: "Pacific Ocean Wall"donji rastezaji, 10 m izmedu ekspanzivnih klinova na tesko postavljenim bakarnim glavama
 • A3+: Kao A3, ali opasni padovi nisu iskljuceni. Nesigurne postavke (npr. kukice na losim oprimcima) iznad velikog broja postavki koje ne mogu da izdrze pad. Ipak opasnost od povrede, ako se pazljivo radi nije prevelika. Iskusnim penjacima potrebno je vise od tri sata za kompletiranje rastezaja.
  Na primer: Treci rastezaj "Days of No Future" u Angels Landing, Zion;20 m postavki u losem pescenjaku nakon koga dolazi tesko proveriva postavkana leptir zaglavku krsljivoj stenia sve to iznad police.
 • A4: Vrlo tesko. Mnogo opasnosti. Moguc pad od 25 do 30 m sa nepoznatim mestom udara.
  Na primer: rastezaji"Kaliyga"u Half Dome, "Radiator" u Abraham, Zion.
 • A4+: Teze od A4. Od penjaca zahteva mnogo sati za kompletiranje jednog rastezaja. Penjanje ovde podrazumeva baletsku vestinu balansiranja na vrlo nesigurnim postavkama, koje popustaju u slucaju da se uradi i jedan pogresan pokret.
  Na primer: "Welcome to Wyoming" rastezaj (cesto ga zovu i "Psycho Killer") u "Wyoming Sheep Ranch" u El Cap. 50 m kroz plafon od krsljivog nestabilnog diorita na veoma nesigurnim postavkamakao sto su stoperi uglavljeni medu nestabilne krsljive ljuskea sve iznad nazubljene police koja vam u slucaju pada sigurno lomi dobar broj kostiju.Iznad toga sledi 30 kukicarenja prosaranog sa nekoliko klinova.
 • A5: Ekstremno tesko. U celom rastezaju ne postoji nista sto ce sigurno izdrzati pad. Ova ocena je rezervisana za rastezaje bez klinova.
  Na primer: Rastezaji "Jolly Roger" u "Wyoming Sheep Ranch" u El Cap, Jim Beyer-ove smeri Arches National Park Fisher Towers.
 • A6: Teoretska ocena. Rastezaji A5 u kojima sigurno ne postoji nista sto moze da izdrzi pad.

REČNIK

 • AID CLIMBING - tehnicko penjanje
 • BELAY - osiguranje
 • BIG WALL - visokavertikalnateska stena
 • BODY-WEIGHT PLACEMENT - postavke koje ne mogu da izdrze padvec samo staticku tezinu penjaca
 • COPPERHEAD - bakarne glavenabijaju se cekicem u rupe steni i sluze kao meduosiguranja ili postavke
 • FREE CLIMBING - slobodno penjanje
 • FRENCH FREE -"francuski slobodno" penjanje kod koga se oprema koristi za napredovanjeali kao oprimak"bez upotrebe lestvica "anulicenje"
 • FRIEND - leptir zaglavak
 • HAMMERLESS - potpuno opremljena smeruglavnom klinovima
 • HOOK - kukicesluze za napredovanje u steni preko vrlo malih i ostrih oprimaka
 • HOOKING - kukicarenje, tehnicko penjanje pomocu kukica
 • NAILING - tehnicko penjanje neopremljenog smera
 • OVRHANG - previs
 • PITCH - rastezaj
 • PLACEMENT - postavka pozicija u steni koja se oprema klinom, zaglavkom, kukicom ili necim drugim i sluzi za napredovanje opremanje sledece postavke
 • RIVET - klin za stenu
 • STOPPER - zaglavak

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda