Cena tečaja

Cena tečaja će biti odredjena za svaki tečaj posebno i biće postavljena na web sajtu uz najavu za konkretan kurs. Uplate se vrše na licu mesta na tečaju.

U cenu je uključena instruktaža i korišćenje raspoložive tehničke opreme Alpinističkog odseka Beograda (užad, karabineri, šlemovi...).

AOB nema u svom magacinu vreće za spavanje, planinarske rančeve, planinarske cipele i sličnu opremu koja je po prirodi stvari lična oprema pojedinca.

Osim cene tečaja, polaznici još snose troškove prevoza do lokacije gde se vrše završni usponi (najčešće organizovano i jeftino), troškove ishrane na terenu, prenoćista (planinarski dom), i sopstvenog osiguranja.

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda