Teorijska predavanja za početni zimski alpinistički tečaj

UVODNO PREDAVANJE:

Predstavljanje Alpinističkog odeska Beograd; Predstavljanje i upoznavanje polaznika; Pregled plana i programa kursa;

1

ZIMSKA ALPINISTIČKA OPREMA, VRSTE I UPOZNAVANJE:

Pregled osnovne opreme
Upoznavanje sa tehničkom opremom za zimske uspone (pojas, dereze, cepin, alatke za led, uže, karabineri, kompleti, gurtne, snežni i ledni klinovi, dead man, frendovi, čokovi...)

2

ČVOROLOGIJA:

Pregled čvorova(osmica, lađarac, ensa, ribarac);
Poluladjarac, vodnikov čvor, kravatni čvor za nastavljenje gurtni, šestica, prusikov čvor …

3

ISHRANA I TRENING:

Pravilna ishrana na planini; Specifičnost boravka u zimskim uslovima; Optimalni odnosi potrošnje i unošenja u organizam ugljenih hidrata balančevina, masti; Primeri iz prakse; Svrha treninga, način pripreme i treniranja za određene vidove aktivnosti (zimski alpinistički usponi, ekspedicije itd...); Funkcionisanje organizma pod opterećenjem;

2

PRVA POMOĆ:

Vrste najčešćih povreda, pružanje nephodne prve pomoći (A.B.C. princip), imobilizacija, transport ...

2

LOGISTIKA USPONA:

Priprema akcije ( skupljanje informacija o regiji, meteouslovima, ishrani…);
Priprema uspona (priprema, pristup, penjanje, silaz, povratak);
Pojam naveze ( na terenu: funkcionisanje i komunikacija u navezi);

2

ŠEMATSKI PRIKAZI USPONA:

Šematski prikazi uspona; Pravilno čitanje i ucrtavanje smeri; Karakteristični reljefni oblici; Ocenjivanje alpinističkog uspona; Penjački karton, prijava i opis prvenstvenog smera;

2

OPASNOSTI U PLANINI:

Objektivne opasnosti (mrak, hladnoća, vlaga, odroni kamenja, atmosferska električna pražnjenja...); Subjektivne opasnosti (loša procena, nerealne ambicije, ..); Lavine, podela po vrstama i mogucnostima nastanka, procena terena, kretanje po lavinskom području, ponašanje u kritičnim situacijama, načini pretrage i obaveštavanja;

2

FAKTOR DINAMIČKIH UDARA:

Organizacija alpinističkog logora, smeštaj, prinudno bivakovanje na otvorenom ili u steni, improvizovani i planirani bivaci, nacin korišćenja opreme u bivakovanju, vučije jame, igloi i drugi improvizovani bivaci u snegu; Objektivne opasnosti (mrak, hladnoća, vlaga, odroni kamenja, atmosferska električna pražnjenja...); Subjektivne opasnosti (loša procena, nerealne ambicije, ..); Lavine, podela po vrstama i mogucnostima nastanka, procena terena, kretanje po lavinskom području, ponašanje u kritičnim situacijama, načini pretrage i obaveštavanja;

2

METEOROLOGIJA:

Klimatski uslovi u regionima; Dnevne promene temperature, pritiska - praćenje i uticaj na uspon; Meteo uslovi i praćenje prilika za odlazak na teren;

2

SPAŠAVANJE U PLANINI - TEORIJA:

+na terenu
Pravilno kretanje i ponašanje u grupi; Osnove informacija o povredi ili nesreći i njihovo prosleđivanje; Samo-organizovanje u akcijama spasavanja; Primeri .

1

BIVAKOVANJE:

Organizacija alpinističkog logora, smeštaj, prinudno bivakovanje na otvorenom ili u steni, improvizovani i planirani bivaci, nacin korišćenja opreme u bivakovanju, vučije jame, igloi i drugi improvizovani bivaci u snegu;

2

ISTORIJAT PLANINARSTVA I ALPINIZMA

2

NASTAVNI FILMOVI

6

UKUPAN BROJ TEORIJSKIH ČASOVA:

31

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda