Alpinizam

Alpinistički odsek
"Dr Rastko Stojanović"
Planinarski savez Beograda

Zmaja od Noćaja 9/IV
e-mail: aob@aob.org.rs

“PAMIR ALAI 2007”

Alpinisticki Odsek Beograda u toku jula i avgusta meseca 2007. godine, organizuje expediciju u regionu Pamir Alai – Karavshin, u centralnoj Aziji. “PAMIR ALAI 2007” Planirani su usponi na vrhove do 5500 mnv sa granitnim stenama od oko 1000 m .
Takav poduhvat do sada niko nije izveo sa ovih prostora i sigurno bi bio najveći pomak i napredak u razvoju Srpskog alpinizma.

Pamir Alai

Tajanstven, veličanstven, divalj planinski region Pamir Alai, istražen od strane samo nekoliko ljudi , nalazi se u Srednjoj Aziji, južno od Fergana doline, izmedju gradova Dušanbe i Samarkand. Naziv potiče iz stare Persije i u prevodu znači “Svetski krov raja”, čime su ga Persijanci okarakterisali kao krov svoje uzvišene civilizacije. Sačinjen od velikog broja stenovitih bedema, prostire se dužinom od 800 km između samog Pamira i Tien Šana. Najviša tačka Pamir Alai masiva je Mt. Skalisti sa svojih 5621 metar iznad nivoa mora a svaki vrh ovog regiona zaslužuje poštovanje zbog svoje grandioznosti i vrlo komplikovanih mugućnosti za uspone… Tako se izdvajaju: Aksu, Asan, Usen, Peak 4810, Žijoltaja stena, Vrh Slezova i drugi. Ceo region Pamir Alai je poznat po svojoj surovosti. Stotine kilometara u krug ne postoji nikakav ljudski trag. Jedini mogući pristup do podnožja ovih vrhova je specijalnim helikopterima. Postoji još jako puno potpuno neistraženih i nepenjanih planinskih šiljaka, što ovaj deo planete čini još zanimljivijim…

Plan i program ekspedicije

Orijentacioni plan za polazak je od 15 do 31 jula, a vreme trajanja ekspedicije je od 22 do 30 dana. Po danima bi to izgledalo ovako:
1 – 3 (Beograd – Istambul – Taškent, noćenje u hotelu)
4 (putovanje do sela Vorukh, 300km udaljenog, 8h, kamp)
4 – 5 (odlazak do Karavsin doline, prevoz konjima i helikopterima, postavljanje baznog kampa)
6 – 26 (usponi na vrhove Asan i Peak 4810)
27 (povratak u selo Vorukh, kamp)
28 (povratak u Taškent, noćenje u hotelu)
29 – 30 (Povratak u Beograd)

» planovi za budućnost...