Alpinizam

Alpinistički odsek
"Dr Rastko Stojanović"
Planinarski savez Beograda

Zmaja od Noćaja 9/IV
e-mail: aob@aob.org.rs

Lazarev Kanjon

Lazarev Kanjon, poznat i kao Zlotski kanjon (zbog poznatih Zlotskih pećina), je novo penjalište gde su članovi AOB-a u zadnjih 7-8 godina napravili nekoliko alpinističkih, a prošle godine i nekoliko sportskih smeri visine do 100 m.
Zašticeni prirodni rezervat, u kome se moramo ponašati u skladu sa očuvanjem prirode i prirodnih dobara. Stecište mnogobrojnih zaštićenih ptičijih vrsta, kao i šumske divljači (divokoza, divljih svinja, srndaća itd..). Na žalost ovaj region je i poznato lovište u kome uživaju mnogobrojni "sportski" lovci i nadasve lovokradice iz okolnih mesta.
U novije vreme brigu o kompleksu Zlotskih pećina je preuzeo speleo klub "Bradan", čijim zalaganjem i entuzijazmom ovaj kompleks ponovo dobija stari sjaj.

kako stići...

Udaljenost od Beograda: oko 240 km putem Beograd - Paracin - Zlot, i nadalje još par kilometara do Zlotske pećine gde je ulaz u Lazarev Kanjon.

spavanje...

Smeštajne mogucnosti: Motel "Zlotske pećine" na samom ulazu u kanjon, sa baštom, restoranom i ribnjakom. Moguće je postavljanje šatora.

stena/smerovi...

Smeri: Od donje Zlotske pećine betonskom stazom prema kompleksu pecina "Vernjikica". Posle 20 min hoda prolazi se podnozjem stene "Slon". Tu je tokom 2005. godine počela serija sportsko-alpinističkih smeri:

  • "znoj,krv,sex" / 100 m / VII / A1, (sky hook, sidro),
  • "motorhead" / 100 m / 6+/A0,A2e
  • "AOB školska" / 80 m / VI+, VII- / V
Svi detalji i sidrišta su boltovani.

Tadeuša košćuška 70, 11000 Beograd , aob@aob.org.rs

© 2012 Alpinistički odsek Beograda